Afdrukken

Doelstelling:

Capella Brabant wil klassieke koorwerken ten gehore brengen op een bijzondere en toegankelijke wijze en op een semi-professioneel niveau. Hiermee wil Capella Brabant de toehoorders verdieping brengen van de beleving van persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke gebeurtenissen.

Beleid - Algemeen

Capella Brabant wil tenminste 4 programma’s per jaar voorbereiden met zo mogelijk 2 of meer concerten per programma. Daarbij worden tenminste 2 concerten uitgevoerd in de standplaats van Capella Brabant, ’s-Hertogenbosch. De andere concerten worden elders in de provincie of incidenteel daarbuiten gegeven.

Het repertoire omvat diverse stijlperioden vanaf de renaissance tot hedendaagse muziek en zowel a capella als als werken met begeleiding van orkest of kleiner ensemble.

Capella Brabant zoekt samenwerking met andere kunstdisciplines om producties en concerten een bijzondere en multi-mediale beleving te maken voor toeschouwers zowel als voor de zangers.

Het koor wil samenwerken met andere kamerkoren in de provincie met als doel wederzijdse inspiratie en verdere groei in repertoire. Tevens biedt dit de gelegenheid om gezamenlijk de programmavoorbereiding ter hand te nemen en gezamenlijke ook scholing in te zetten. Capella Brabant wil meerjarige samenwerking aangaan met podia in de provincie en bijdragen om tradities met betrekking tot uitvoering van bepaalde werken verder uit te bouwen.

Continue ontwikkeling is onderdeel van de doelstelling om een semi-professioneel niveau te kunnen blijven waarmaken. Individuele scholing wordt gevraagd van de koorleden, daarnaast is gezamenlijke scholing regelmatig en tenminste jaarlijks onderdeel van de programma’s. Ter inspiratie van de koorzangers en als uitdaging om telkens de eigen grenzen te verleggen, worden regelmatig concerten gegeven samen met professionele solisten van faam. Tegelijk wordt ook samenwerking gezocht met nieuw talent.

Brede toegankelijkheid van de concerten is een belangrijk uitgangspunt voor het ensemble. Dit omvat ook het financiële aspect.

laadt hier het complete beleidsplan.