Afdrukken

Capella Brabant is Provinciale Staten van Noord-Brabant zeer erkentelijk voor de haar toegekende impulsgelden! 

Dit najaar zijn er weer dertien projecten binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. Tijdens de derde uploadtermijn voor de subsidie impulsgelden werden er maar liefst 33 aanvragen geüpload. Dat resulteerde in 13 positieve juryadviezen. Deze aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd. In totaal is er ruim 6,4 ton besteed aan mooie culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem!

Ontwikkeling Capella Brabant 

Capella Brabant wordt door de jury geprezen om haar ambitieuze projectplan wat zich kenmerkt zich door een multidisciplinaire en vernieuwende programmering. De belangstelling van het publiek voor en de deelname aan klassieke koorzang van amateurgezelschappen neemt af. Capella Brabant wil deze negatieve spiraal doorbreken. De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling van Capella Brabant: het starten van nieuwe samenwerkingsprojecten en bestendigen van bestaande relaties, het opzetten van een aspirantenkoor, het creëren grotere naamsbekendheid en meer publiek. In 2020 hebben zij de ambitie om de beoogde groei te kunnen borgen in de meerjarensubsidie amateurkunst van de provincie Noord-Brabant.