header Verloren Herboren KLIK HIER VOOR HET KOPEN VAN TOEGANGSKAARTJES, in het vervolgmenu klik je op de afbeelding bij de datum van je voorkeur.
Houd er rekening mee dat er per voorstelling een gelimiteerd aantal van 80 kaarten verkocht wordt, dit in verband met de mise-èn-espace! Wees er dus op tijd bij.....

Onvergankelijk mooie klassieke muziek en eigentijdse kunst komen nu samen in een unieke expositie en reeks voorstellingen van STOK en kamerkoor Capella Brabant. Verloren-Herboren is een unieke beleving voor publiek om al wandelend door het historische gangenstelsel van het 17e-eeuws Kruithuis meegevoerd te worden op reis langs actuele kunstwerken bij een spectaculaire uitvoering van Johannes Brahms’ hoopvolle meesterwerk ‘Ein deutsches Requiem’ uit 1868. Een intieme uitvoering met sopraan, bariton, gemengd koor en twee accordeons.

Marc Versteeg   dirigent
Saskia Bonarius   mis-en-espace
Margarita Castaneda   sopraan
Berend Eijkhout   bariton
Bart Lelivelt   accordeon
Marieke Kroes   accordeon
Capella Brabant   kamerkoor

Voorstellingen:
vrijdag 29 juni 20:15u  UITVERKOCHT
zaterdag 30 juni 20:15u UITVERKOCHT
zondag 1 juli 15:00u      UITVERKOCHT
 

Verloren - Herboren

De mensheid ‘verloren’ aan het lot, wordt ‘herboren’. Deze cyclus van het leven, een theologisch fundament in het christendom, is niet louter gegrondvest in de Bijbel. Het is veel universeler dan we willen toegeven, iets dat we allemaal gemeenschappelijk hebben. Geboorte, dood en wedergeboorte is de oorsprong van alle leven. En een reden van ons bestaan. Er kan geen geboorte zijn zonder dood en geen dood zonder geboorte. Altijd en overal herboren worden. En als we herboren worden ondervinden we een herwaardering. Je krijgt nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe verlangens. De ziel evolueert.

Kamerkoor Capella Brabant en beeldende kunstenaars uit ’s-Hertogenbosch gaan in het Kruithuis aan de Citadellaan een dialoog aan met elkaar met als thema ‘Verloren – Herboren’.

KERSTCONCERT FLYER

December; Jozef en Maria, dwalend op zoek naar een dak boven hun hoofd. Die ene herberg die de deur op slot liet. De geboorte van Jezus, de vlucht naar Egypte. Wat is er in 2000 jaar eigenlijk veranderd? Hoeveel herbergen houden hun deuren dicht? Zijn er nog wijzen en uit welke richting komen ze dan?

December, de maand van terugkijken en vooruitkijken, de maand van de levensvragen. Donker en koud buiten, warm binnen. Capella Brabant wil graag kerstwarmte delen en we willen mensen aanzetten tot nadenken, tot nieuwe vragen, misschien zelfs tot antwoorden.

Zaterdag 16 december 2017 om half negen, in de Grote Kerk op het Kerkplein in ’s-Hertogenbosch zingen we Benjamin Britten en Jetse Bremer. Britse en Nederlandse kerstliederen, muziek die u als vanzelf zachtjes in uw hoofd mee gaat zingen. Deze avond gaan we verder dan zang alleen. U bent niet anders van ons gewend. Bij onze concerten willen we muziek graag koppelen aan andere kunstdisciplines of maatschappelijke thema’s.

Componist, etnomusicoloog en muziekpedagoog Zoltán Kodály looft muziek in leven en werk. Met orgel, met de menselijke stem en dat alles in volle overtuiging. De programmatitel ‘Vox Humana’ verwijst dan ook niet alleen naar het orgelregister als ‘imitatie’ van de menselijke stem. Kodály was voornamelijk een vocaal componist, bij wie melodie altijd de volle aandacht kreeg. Zelf verklaarde hij vlak voor zijn dood: “Onze eeuw van mechanisatie leidt tot een weg waar de mens zelf tot een machine verwordt; alleen de geest van het zingen kan ons dit lot besparen”. Muziek en tekst zijn dan bij deze componist ook “uit één stuk”, ze ademen samen.

Koormuziek werd Kodály’s meest omvattende oeuvre. Nagenoeg geen andere componist uit de 20ste eeuw toont een grotere kennis van, of een grotere toewijding aan dit genre. Voor Kodály zijn de schoonheid van de menselijke stem en de bekoring van het zingen onuitputtelijk. Het gebruik van barokke woordschilderingen, de afwisseling van homofone en polyfone passages en de verbinding van lineaire en verticale schrijfwijzen tonen zijn rijke techniek. Dit is niet louter een schoolse vasthoudendheid, maar juist dienstbaarheid aan de expressie. Kodály was ervan overtuigd dat ieder mens muzikaal is. Als pedagoog ontwikkelde hij – op grond van materiaal van anderen – een methode voor muziekonderwijs aan kinderen en amateurmusici. Vox Humana toont tevens de opinie van Kodály namelijk dat men kinderen op school naast taal ook meteen muziek moet bijbrengen. Hoe hoger de klas, hoe meer uren er aan muziek dienen te worden besteed! Eigenlijk was Kodály met pensioen; na de Tweede Wereldoorlog reisde hij naar Engeland, Frankrijk, Amerika en de USSR om zijn eigen composities te dirigeren. Niettemin voltooide hij een jaar voor zijn dood, in 1966, alsnog een meesterwerk: Laudes Organi voor koor en orgel. Deze lofzang op het orgel, de menselijke stem en muziek staat centraal in het programma Vox Humana. In de composities van de Nederlandse componist en organist Hendrik Andriessen domineren twee elementen die zijn grote voorliefde hadden: het orgel en het koor. Als organist zette hij de grote Franse tradities voort, gefascineerd als hij was door de rijke symfonische kleuren van de Franse orgelliteratuur.